Sayfa 9

...

Arthrobacter'ler, aromatik hidrokarbonlar da dahil olmak üzere organik bileşikleri indirgemede geniş bir çeşitlilik sağlarlar ve organik maddelerin doğal ortam koşulları içinde parçalanma süreçlerinde belirleyici bir rol oynarlar.

(F.H. Crocker, J.K. Fredrickson, D.C. White, D.B. Ringelberg, D.L. Balkwill - 2000)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Klorlu fenoller soğutucu, yangın geciktirici, boya, çözgen, herbisit ve pestisit olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bileşikler doğada yavaş parçalandıkları için çevredeki miktarları artmaktadır. Ayrıca, gıda zincirine girerek de birikmektedirler. Maruz kalındığında insanlara ve ekolojiye olumsuz etkileri olabilecektir. Bu makalede klorlü fenollerin biyolojik olarak parçalanması ve zararsız hale getirilmesi özetlenmiştir.

...

Klorlu aromatik bileşiklerin parçalanmasında saf kültür veya birden fazla mikroorganizma içeren karışık kültür kullanılabilir. Arthrobacter, Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacter, Coryneform, Azotobacter, Fusarium, Phanerochaete gibi mikroorganizmaların bu bileşikleri parçaladığı bildirilmiştir.

(M. Ümit ÜNAL Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Balcalı - ADANA)