Sayfa 2

..

Bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler toprak ve bitki rizosferinde bulunurlar. Bu mikroorganizmalar sürdürülebilir tarım için potansiyel araçlardır. Kök gelişimini arttırmakta ve sık sık bitki patojenlerini kontrol altında tutmaktadırlar. Son birkaç yıl içinde bu alanda belirgin gelişmeler olmuştur. Bitki hastalıklarının PGPR ile biyokontrolü, bitki gelişimini teşvik etmedeki rolleri, biyogübreleme ve bitki hormonlarının üretimi gibi konular ilgi alanına girmektedir.

(Antoun ve Provost - 2006)

...

Tarımda biyogübre veya kontrol ajanı olarak bakterilerin kullanılması 1990'lı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. Son yıllarda biyolojik gübrelemenin kapsamı genişlemiş, serbest yaşayan, bitkisel gelişimi teşvik eden, biyolojik savaş ajanı veya biyogübre olarak kullanılan bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) kullanılmaya başlanmıştır. PGPR'lar genel olarak Acinetobacter, Achromobacter, Aereobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arhtrobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Microccocus, Pseudomonas, Rhizobium, Serratia ve Xanthomonas cinsleri içerisinde yer almakta olup genellikle bitkinin kök bölgesine yerleşerek toprak kökenli patojenlerin gelişimini sınırlamaktadırlar.

(Rodriguez and Fraga 1999; Sturz and Nowag 2000; Bloenberg and Luktenberg 2001; Esitken et al. 2003a; Çakmakçı ve Erdoğan 2005)

...

PGPR'lar, Serratia, Pseudomonas, Burkholderia, Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Alcanigenes, Arthrobacter, Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, Aerobacter, Azotobacter, Clostridium, Klebsiellla, Micrococcus, Rhodobacter, Rhodospirrilum ve Flavobacterium cinslerindeki ırkları içermektedir. Son yıllarda Aspergillus ve Penicillium funguslarının da biyolojik gübre olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

(Rodriguez and Fraga 1999; Sturz and Nowag 2000)

...

Bitki büyümesini düzenlemede PGPR'lerin rol aldığı mekanizmalar tam olarak ortaya konulmamış olmasına rağmen, mevcut literatür bilgileri çerçevesinde doğrudan ve/veya dolaylı olmak üzere iki grupta açıklanmaktadır. Doğrudan mekanizmalar, biyolojik azot fiksasyonu, oksinler, gibberalinler, sitokininler gibi bitkisel hormonların üretilmesi, ACC deaminaz enzim aktivitesi yoluyla etilen sentezinin engellenmesi, çevresel stresi azaltma, bakteri-bitki ilişkisinde uyum, inorganik fosforun çözünürlüğünün arttırılması ve organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonu, siderofor üretimi yoluyla demir alımın arttırılması ve diğer bazı iz elementlerin oranında artış sağlama, vitamin sentezi, kök geçirgenliğini artırma etkilerini içine almaktadır. PGPR'ler dolaylı olarak antibiyotik üretimi ile hastalıkları azaltan biyokontrol ajanları olarak rol oynarlar, değişik organik bileşiklerle bulaşık olan topraklarda engelleyici ksenobiyotikleri parçalayarak bitkileri korurlar.

(Rodriguez and Fraga 1999; Esitken et al.2003a; Elsheikh and Elzidany 1997; Anonim 2006b; Aslantas et al 2006; Çakmakçı 2006)

Yayının tümünü PDF formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.