Sayfa 6

...

Ülkemiz ekonomisi açısından zeytin işleme ve zeytinyağı sektörü büyük önem taşımaktadır. Özellikle Ege Bölgesi bu sektörde başı çekmektedir. Ancak bu işletmelerin atıkları, aynı zamanda turizm açısından da önemli olan bu bölgede tehdit edici unsurlardan biridir. "Zeytinyağı İşletmeleri Katı (Pirina) ve Sıvı (Karasu) Atıklarından Mikrobiyal Lipaz Üretimi" konulu TUBİTAK projesinde bu atıkların, günümüzde gittikçe önemi ve kullanımı artan ve özellikte gelecekte yaygınlaşma ihtimali yüksek, enzimatik biyodizel üretiminde kullanılan ve bir hücre-dışı enzim olan lipaz üretimi için besi ortamı olarak değerlendirilebilirliği incelendi. Farklı türdeki mikroorganizmaların bu atıkları kullanabilme kapasiteleri araştırıldı; küf türü bir mikroorganizma ile başarılı bir şekilde bu atıkların katma değeri yüksek bir ürün olan enzim (lipaz) üretiminde substrat kaynağı olarak kullanılmasının mümkün olduğu saptandı. Maksimum üretim için gerekli optimum şartlar hem klasik hem de istatiksel yöntemlerle incelenerek, atıklardan saf enzim eldesine kadar olan üretim aşamaları başarılı bir şekilde ortaya kondu.

...

Bakteriyel lipaz üretiminde, Achromobacter sp., Arthrobacter, Pseudomonas, Staphylococcus sp., ve Chromobacterium sp. gibi mikroorganizmalardan faydalanılmaktadır.

(M. Elibol, İ. Yaşa, Ş. Karaçancı, I. Çoban, G. Özsoy)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Biyosürfektanlar bakteri, maya ve funguslar tarafından hücre zarında sentezlenen ve hücre dışına salınan sürfektanlardır. Hidrofobik kirleticilerin çözünebilirliliğini ve biyolojik olarak parçalanmasını artırmaktadır. Emülsiyon özelliklerinden dolayı gıda, kozmetik, eczacılık, petrol endüstrisi ve çevre teknolojileri gibi ticari alanlarda kullanılmaktadır. Endüstride biyosürfektanların birçok özelliklerinden yararlanılmasına rağmen onların antimikrobiyal aktiviteleri üzerine yeterince çalışma bulunmamaktadır.

...

Bunun yanında biyosürfektanlar probiyotik madde, patojen mikroorganizmaların yüzeylere yapışmasını engelleme, birçok hastalığın iyileştirilmesi ve tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanında bazı biyosürfektanların antibakteriyel, antifungal, antiviral aktiviteye sahip olduğu belirtilmiştir.

(M. Kahyaoğlu - 2008)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.