Sayfa 8

...

İnsanların yanlış uygulamaları sonucunda toprak ekosisteminin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasındaki denge bozulmaktadır. Bu durum, toprak üzerinde ve içerisinde yaşayan canlıları (biyolojik çevre) olumsuz etkilemektedir. Bu makalede toprak kirliliği ile biyolojik çevre arasındaki etkileşimler özetlenmiştir.

...

Arthrobacter, trifluralin (herbisit)'i metabolizmasında kullanması sonucu 30 günde toprakta biriken trifluralini % 87.60 oranında azalttığı bulunmuştur.

(Dığrak ve ark., 1998)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Aromatik bileşikler, kalıcılığı en yüksek ve en yaygın çevre kirleticiler arasındadır. Petrolün kirlettiği toprak ve çökeltiler, sıklıkla polycyclic aromatik hidrokarbonların (PAHs) ve heterocyclic aromatiklerin bir karışımını içerir. Endüstriyel faaliyetlerin artığı olarak ortaya çıkan aromatikler, genellikle alkiller, halojenler ve nitro gruplar gibi fonksiyonel gruplar halindedir. Biyolojik parçalanma, kirlenmiş bir bölgeden organik kirleticilerin sökülüp atılmasındaki en önemli mekanizmayı oluşturur. Bu makalede, seçilmiş aromatik bileşiklerin bakteriyel parçalanma metotları incelenmiştir. Naftalin, fluorene, phenanthrene, fluoranthene, pyrene ve benzo[a]pyrene'in enerji açığa çıkaran parçalanma yolları detaylı olarak anlatılmıştır. Heterocyclic dibenzofuran, carbazole, dibenzothiophene ve dibenzodioksin'in bakteriyel katabolizmaları ele alınmıştır. Alkilli PAHs'ların bakteriyel katabolizmaları özetlenmiş, devamında ise proteomik ve metabolomiklerin biyolojik parçalanma mekanizmasındaki güçlü rolleri açıklanmıştır.

...

Arthrobacter, Brevibacterium, Burkholderia, Mycobacterium, Pseudomonas ve Sphingomonas türlerinden izole edilen bakteriler fluoren'i özgün karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilme kabiliyetine sahiptir.

...

Phenanthrene'in bakteriyel parçalanması üzerinde kapsamlı olarak çalışılmıştır. Acidovorax, Arthrobacter, Brevibacterium, Burkholderia, Comamonas, Mycobacterium, Pseudomonas ve Sphingomonas bakteri türlerinden izole edilen strainlerin phenanthrene'i ana özgün karbon ve enerji kaynağı olarak kullanma kabiliyetinde oldukları görülmüştür.

...

Nitrojen bileşikleri içerisinde carbazole'ün katabolizması ayrıntılı şekilde ortaya konmuş ve Arthrobacter sp.'nin carbazole'ü kolaylıkla deaktive edebildiği kanıtlanmıştır.

...

Bakteriyel parçalanmada kullanılabilecek, proteomic ve metabolomic'leri oluşturan ve karakteristik özellikleri ortaya konmuş yeterli sayıda bakteri mevcuttur. Bunlar, Mycobacterium, Acinetobacter, Arthrobacter ve Burkholderia türleridir.

(Jong-Su Seo, Young-Soo Keum, Qing X. Li - 2009)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.