Sayfa 7

...

Arthrofactin olarak adlandırılan bir lipopeptit biyosürfektan, Arthrobacter türleri tarafından üretilmektedir. Arthrofactin'in yüzey aktivite düzeyi, kontrol amacıyla surfactin ile karşılaştırılmış ve arthrofactin'in surfactin'den 5 ilâ 7 kez daha etkili olduğu saptanmıştır. Arthrofactin, Triton X-100 ve sodyum dodecyl sülfat gibi diğer sentetik sürfektanlardan da daha iyi bir yağ giderici olduğu görülmüştür. Arthrofactin, en etkili lipopeptit biyosürfektanlardan biridir.

(M. Morikawa, H. Daido, T. Takao, S. Murata, Y. Shimonishi, T. Imanaka - 1993)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Sonuç olarak, bir amperometrik mikrobiyal kullanarak biyosensör Arthrobacter sp. için hızlı, hassas ve seçici PNP ölçümü geliştirilmiştir. Bu amperometrik biyosensörün diğer tekniklere göre en büyük avantajı, düşük maliyetli (pahalı antikorlar, yüksek düzeyde ekipman kullanımı, eğitimli personel gerektirmemesi) olmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle, atık üreten kimyasal işleme tesislerinden ötürü PNP ile kirlenmiş suların temizlenmesinde ideal bir analitik yöntem olarak izlenmesi gerekmektedir.

(Y. Lei, P. Mulchandani, W. Chen, J. Wang, A. Mulchandani - 2004)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.