Sayfa 1

Bu bölümde ROA'nın içeriğinde bulunan faydalı bakteri ROA9223'ün mensup olduğu Arthrobacter bakteri grubu hakkında yapılmış ve literatürde yerini almış bilimsel yayınlardan örnekler verilmektedir.

...

Bitkilerin rizosferi yoğun mikrobiyal etkinliğin olduğu bir bölgedir ve bu bölgedeki bazı bakteriler kök bakterileri olarak adlandırılır. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök bakterileri, bitki gelişimini uyaran kök bakterileri olarak adlandırılır (PGPR).

...

Tarımda biyolojik savaş ajanı veya biyogübre olarak kullanılan bakterilere 'bitki gelişimini teşvik eden bakteriler'(plant growth promoting rhizobacteria = PGPR) denilmektedir. PGPR'lar daha çok Acinetobacter, Achromobacter, Aereobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium,Microccocus, Pseudomonas, Rhizobium, Serratia ve Xanthomonas cinslerine aittir. Bitki gelişiminin PGPR'lar tarafından teşvik edildiği laboratuar ve tarla denemeleriyle ortaya konulmuştur.

...

Bu bakteriler, bitki gelişimini ya patojen organizmaların bazı zararlı etkilerini önleyerek dolaylı ya da bakteri tarafından üretilen veya çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bir bileşiği bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilirler. Bitki gelişiminin uyarılmasının direkt mekanizması atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, sitokinin, giberellin gibi bitki hormonlarının üretimini, fosfor gibi minerallerin çözünürlülüğünü ve enzimlerin sentezini içerir. Son yıllarda bakteri tarafından gelişimin uyarılması ile biyolojik savaşın kesin olarak birbirinden ayırt edilemediği görülmektedir. Gelişimin uyarılması ve biyolojik savaş bir metal paranın iki yüzü gibi düşünülmektedir.

...

(N. Altın, T. Bora)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.