Sayfa 3

...

Arthrobacter türü toprak bakterilerinin proteolitik aktiviteleri araştırılmış ve yüksek protein içeriğine sahip enzimler çıkararak, yüksek alkalik kararlılığı olan proteolitik aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.

(B.F. Adamitsch, F. Karner and W. Hampel - 2003)

Yayının tümünü PDF formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Yaprak oyuklarından ve suda yaşayan eğreltiotu türlerinden olan Azolla pinnata ve Azolla filiculoides mikrosporlarından izole edilmiş olan Arthrobacter türlerinin tryptophan'ı öncü olarak kullanmak suretiyle indol-3-asetik asit (IAA) (*) ürettikleri gözlenmiştir.

(C. Forni, J. Riov, M. Grilli Caiola, E. Tel-Or - 1992)

Yayının tümünü PDF formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

İndol asetik asitin katabolizması üzerinde durulurken, indoller ve 3-değerlikli indollerin aşağıda belirtilmiş iyi bilinen kimyasal reaksiyonlarını da dikkate almak gerekir: (i) bölüm zincirlerini değiştiren oksidasyonlar, (ii) oksindol ya da dioksindol bileşiklerinin üretimi ile sonuçlanan oksidasyonlar, (iii) pirol halkasının ve daha sonraki reaksiyonların başlaması, (iv) amino asitler, karbonhidratlar ya da diğer küçük moleküllerle olan çekim etkileri. Bu reaksiyonlardan (i), (ii) ve (iv) tipte olanlar, bakteri, bitkiler ve bitkilerin dokuları arasında karakterize olurken, (iii) nolu reaksiyon tipi, yani pirol halkasının ve daha sonraki reaksiyonların başlaması ise, yalnızca Arthrobacter spp, Pseudomonas sp bakterileri gibi "havadan izole edilen bir mikroorganizma" tarafından yerine getirilebilmektedir.

...

İndol asetik asitin UV soğurma ile parçalanmasını gözlemlerken, indol halkasının kayboluşunda karakteristik bir spektrum görülür. İndol halkasının dağılması, yalnızca bakteri tarafından yerine getirilebilir. Pseudomonas spp için, pirol halkasındaki hidrolitik oluşumları takiben bölüm zincirlerinde gelişen modifikasyonların, indol asetik asiti katabolize ettiğine işaret edilmiştir. Parçalanma ürünleri olarak ise, salisilik asit ve catechol oluşmaktadır. Arthrobacter spp'de ise, parçalanma ürünleri olarak catechol ve pyrogallol ortaya çıkmaktadır.

(L.A. Egebo, S.V.S. Nielsen, B.U. Jochimsen - 1991)

Yayının tümünü PDF formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.