Sayfa 10

...

Arthrobacter; gram-pozitif coryneform bakterilere mensup olup, eritromisin üretimi, glükoz izomerazı veya nikotin ve benzonitrili parçalama gibi faydalı özellikleri bulunmaktadır.

(P.C. Shaw, B.S. Hartley - 1988)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Elde ettiğimiz sonuçlar göstermiştir ki, topraktan izole edilmiş olan Arthrobacter sp., sodyum akrilat oligomerini parçalamada dikkat çekici bir yeteneğe sahiptir. Bu bakteri, sodyum akrilat oligomerini parçalayabilen ilk mikroorganizma türüdür.

...

Arthrobacter sp., sodyum akrilat oligomerini karbon kaynağı olarak kullanmakta ve iki hafta içerisinde %70 ilâ %80 oranında parçalayabilmektedir.

(T. Hayashi, M. Mukouyama, K. Sakano, Y. Tani - 1993)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Tecogalan (DS 4152), Arthrobacter isimli bir bakteri tarafından üretilen sülfatlanmış bir polisakkaridinin düşük molekül ağırlıklı bir fraksiyonundan izole edilmiştir. Endotel hücrelerin migrasyon ve proliferasyonunu inhibe edici etkisi vardır. Antitümör aktivitesi, melanoma, histiositoma, Lewis akciğer karsinoması, kobay anjiyosarkoması ve insan meme kanserinde belirlenmiştir. Hem in vivo, hem in vitro etkinliği Kaposi sarkomunda gözlenmiştir. Kullanımı sırasında belirgin miyelosüpresyon ve diğer ilaç toksisiteleri gözlenmemiştir.

(A.S. Ataergin, A. Özet, F. Arpacı, - Kanser Tedavisinde Anjiyogenez İnhibitörlerinin Yeri - 1999)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.