Üzüm Bağları

  • Saha uygulamalarına ilişkin görsel materyallerin hiçbirinde, dijital fotoğraf düzeltme (onarma, renklendirme, vd.) teknikleri uygulanmamıştır. Sayfalardaki görsel materyal ROA'nın izni olmaksızın ticari amaçla kullanılamaz.

Yer: Alaşehir - Manisa
Tarih: 8 Mayıs 2011 - 20 Haziran 2011

Roa Plus Uygulamaları Yapılarak Yetiştirilen Üzümlerin Görüntüleri !!!

az8az1az2az4az5az7az8az9