İncir

  • Saha uygulamalarına ilişkin görsel materyallerin hiçbirinde, dijital fotoğraf düzeltme (onarma, renklendirme, vd.) teknikleri uygulanmamıştır. Sayfalardaki görsel materyal ROA'nın izni olmaksızın ticari amaçla kullanılamaz.
  • Seçtiğiniz bir resmi büyütmek için üzerine tıklayınız. Herhangi bir set içerisindeki tüm resimleri slayt gösterisi şeklinde izlemek için kamera simgesine tıklayınız.

Yer: Aydın
Tarih:
Ağustos 2010

Halk arasında kanlı basra adıyla bilinen incir koşnili zararlısının musallat olduğu incir ağaçlarında ROA ile toplam 3 kez yaprak uygulaması plânlanmıştır. İlk 4 resim 2 ve 3 Ağustos tarihlerine ait olup, ilk uygulama öncesinde zararlının yaprak ve meyveler üstündeki etkinliği görülmekte. Son 3 resimde ise, ilk uygulama sonrasında yaprak ve meyveler üzerinde zararlının kuruduğu gözlenmektedir.

Uygulama Öncesi
Uygulama Sonrası

ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 1

ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 5


ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 1ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 2 ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 3 ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 4

ROA ilk uygulama sonrası. (4 Ağustos 2010)

ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 5ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 6 ROA Biyoteknoloji İncir Incir Set1 7