Roa Aqua (Ph Düzenleyicisi)

Roa Aqua ( PH Düzenleyicisi )

İçeriğinde 1.000.000.000 cfu / ml Arthrobacter Sp. ( Roa9223 ) canlı faydalı mikroorganizma içermektedir. Firmamız tarafından 5 Lt lik ve 20lt lik ambalajlarda üretilmektedir.

Kullanım Alanları :

Göletler , Süs Havuzları , Balık üretim Çiftlikleri : Göletler, süs havuzları, yüzme havuzları, akvaryumlar düzenli kullanımda su dezenfektasyonunu sağladığı gibi, mantar bazlı mikroorganizma oluşumunu kesin olarak engeller. Bu mekânlarda yosun oluşumunun önüne geçer.

Tuvaletler , Kanalizasyon Şebekeleri , Çöplükler , Yağ Kapanları :Tuvaletler ve kanalizasyon şebekelerinde pis su dezenfektasyonunu sağlar, kötü koku oluşumunu engeller.

Biyolojik Arıtmalarda: Biyolojik arıtma, kentlerde özellikle evsel atık suların arıtılmasında yoğun şekilde kullanılabilen ve yüksek verim alınabilen bir arıtma metodudur. Temeli, atık su içerisindeki faydalı mikroorganizma popülâsyonunun artırılarak, suda kirlilik ve kötü kokuya neden olan tüm organik kirletici maddelerin yok edilmesine dayanır. Bu süreç, bir fermantasyon işlemiyle gerçekleştirilir ve işlemin sonunda atık su içerisindeki organik maddeler biyolojik olarak ayrıştırılmış olur.

Roa Aqua (Arthrobacter ROA9223') nın kentsel biyolojik arıtma sistemlerine inokülasyonu (faydalı mikroorganizmanın aşılanması) sayesinde,

Organik kirleticilerin tam biyolojik ayrışması sağlanır.

Böylece olası çevresel zararların ve tesisin çevreye yaydığı kötü kokunun önüne geçilmiş olur.

Biyolojik arıtma tesisindeki prosesler kısalır, tesisin kapasitesi ve verimliliği artar.

Göletlerde Uygulama Dozajları :

1.000m3 su bulunan göletlerde 5.000 cc Roa Aqua 15 günde 1 defa uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Biyolojik Arıtmalarda Uygulama Dozajları :

1.000m3 pis suya 5.000 cc Roa Aqua 10 günde 1 defa uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Roa Aqua Gölet Uygulama Sonuçları