ROAyı Tanıyın

 • ROA, içerisinde ROA9223 adlı faydalı bakteriyi ihtiva eden, %100 organik bir preparattır.
 • ROA, tarımsal üretimin tüm türlerinde ve aşamalarında, hayvancılıkta kritik öneme haiz alt segmentlerde , toplu yaşam alanlarındaki zararlılarla mücadelede, her türlü su dezenfektasyonlarında ve günlük hayatın daha birçok alanında kesin etkinlikle kullanılır.İnsanlara, sıcak kanlı hayvanlara, arılar ve diğer faydalı böceklere, topraktaki yararlı mikro organizmalara hiçbir toksik etki yapmaz. Aksine, bu canlıların yaşamına ve ekolojik dengenin korunmasına en büyük katkıyı sağlar.
 • İnsanlara, sıcak kanlı hayvanlara, arılar ve diğer faydalı böceklere, topraktaki yararlı mikro organizmalara hiçbir toksik etki yapmaz. Aksine, bu canlıların yaşamına ve ekolojik dengenin korunmasına en büyük katkıyı sağlar.

  ROA Biyoteknoloji
  ROA9223 bakterisinin besi ortamındaki saf kültür örneği.

 • Özellikleri

  ROA'nın içeriğinde ROA9223 adlı faydalı bakterinin yanı sıra, çeşitli organik maddeler (keskin kokulu bitkisel yağlar ve ekstraktlar) bulunur. Bu organik maddelerin faydalı bakteri tarafından parçalanması sonucunda bir yandan indol asetik asit gibi bitkiye yararlı bileşikler, diğer yandan da bazı doğal antibiyotikler oluşmakta; aynı zamanda bitkilere zararlı etmenlere (mantarlar, bakteriler, toprak altı organizmalar ve böcekler) karşı etkili enzimler (kitinaz) üretilmektedir.

  ROA, 30 ml'lik ticari ürün boyutuyla, daha önce hiçbir kimyasal veya organik ürün tarafından yakınsanamamış ölçüde küçüktür. Ürünün yüksek yoğunlukta konsantre edilmesi ile elde edilen bu boyut ürün kullanıcılarına en iyi sonucu garanti ettiği gibi, nakliye ve dağıtım maliyetleri açısından onlara sağladığı ilâve katkı da büyüktür.
  ROA Biyoteknoloji

  ROA'nın Bitkilerde Etki Mekanizması

 • ROA, bitki yapraklarına veya toprağa uygulandığında faydalı bakterinin (Arthrobacter türünün bir ırkı olan ROA9223 adlı bakteridir) bitki yapraklarında ve kök bölgesinde kolonize olması sağlanır.

 • Bitki üzerinde kendi popülasyonunu artırmaya başlayan faydalı bakteri, diğer zararlı bakterilerin bitkiye musallat olmasına ve/veya nüfuz etmesine izin vermez.
  Faydalı bakterinin (ROA9223) etkisiyle bitkilerin gelişimi için gerekli olan mikro elementlerin ve diğer besin maddelerinin bitki kökleri tarafından alınımı kolaylaşır ve böylece bitkide hızlı bir gelişme ve erkencilik sağlanır.

 • Oluşan İndol asetik asit ve diğer doğal parçalanma ürünlerinin etkisiyle bitkilerde yaprak oluşumu ve köklenme artar. Yaprak yüzeyi genişler. Böylece bitki daha iyi beslenerek, daha fazla özümseme yapar ve bu şekilde daha fazla çiçeklenme ve daha bol ve kaliteli ürün vermesi sağlanır.

 • Faydalı bakterinin oluşturduğu Kitinaz gibi salgılar sayesinde hem bitki hastalık ve zararlılardan negatif etkilenir ve hem de doğal bağışıklık mekanizmaları güçlenerek, gelişimini engelleyen veya verim kaybına neden olan patojen ve zararlılara karşı koruyucu etki artar.

 • Yine bakteri tarafından üretilen kitinaz enzimi, bitki zararlısı böceklerde ve fungal bitki patojenleri bünyesinde bulunan kitin tabakasını etkileyerek onlara zarar vermekte ve popülasyonlarını yok etmektedir.

 • Bitkiler stres faktörlerine karşı kuvvetlenir, faydalı bakteri tarafından üretilen enzim ve antibiyotikler bitkileri olumsuz çevre koşullarına karşı mukavemetlendirir, antifriz görevi yaparak bitkilerin soğuğa karşı olan direncini arttırır.

  (Ayrıntılı açıklamalar için kullanım alanları sayfalarımıza göz atınız.)

  Kitinaz...

  Kitin birçok glikoz molekülünün kimyasal bağlarla birbirine bağlanarak oluşturdukları sert bir polimerdir. Kitin böceklerde dış iskeletin ana maddesidir. Ayrıca mantarlarda hücre duvarlarının yapısında bulunur.
  ROA Biyoteknoloji

  ROA'nın içeriğindeki ROA9223 adlı faydalı bakteri tarafından salgılanan kitinaz enzimi, zararlı böcek ve mantarların yapısında bulunan kitini parçalayarak, bu böcek ve patojenlerle organik/biyolojik mücadeleyi tam bir etkinlikle yerine getirir. Mantarlarda ve zararlı böceklerin yumurta ve larva aşamalarında yapılan uygulamalarda kısa sürede kesin sonuç alınırken, erişkin böcekler üzerinde yapılan uygulamalarda, böceğin kabuk değiştirme dönemi önem kazanmaktadır.

  İndol Asetik Asit...

  Bitkilerde hücre duvarını kalınlaştırır, büyüme ve gelişmeyi teşvik eder. ROA'nın içeriğindeki bitkisel ve eterik yağların, aynı adlı faydalı bakteri tarafından işlenmesi ile organik olarak elde edilen indol asetik asit, yaprak uygulamalarında yaprak yüzeylerini genişletir, koyu renk almalarını sağlar. Kök bölgesinde mükemmel bir saçak oluşumu sağlar. Bitkinin topraktan daha iyi beslenebilmesini, böylece daha fazla özümleme yapıp, daha çok çiçeklenmesini, daha bol ve kaliteli ürün elde edilmesini temin eder.

  ROA Biyoteknoloji