Organik Madde Miktarı ve Ağır Metal Analizleri

ROA +Plus Organik Sıvı Gübrenin Organik Madde Miktarı ve Ağır Metal Analizleri

ROA +Plus'ın 'organik madde miktarı' ve 'ağır metal ölçümü' analizleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na akredite LABEN Laboratuarı'nda yapılmıştır. Buna göre ROA +Plus'ın,

  • pH değeri 5,2
  • Organik madde miktarı %28,6
  • Organik azot miktarı (Kjeldahl) %0,46, toplam azot miktarı (Kjeldahl) %1,4
  • Suda çözünür potasyum oksit miktarı (gravimetrik) %4,1

olarak tespit edilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre, ROA +Plus, ağır metal içermemektedir.

ORGANİK MADDE MİKTARI VE AĞIR METAL ÖLÇÜM RAPORU PDFFF

ROA Biyoteknoloji