English - Kullanım Alanları, Hazırlanması, Uygulama Şekli ve Dozları

ROA +Plus Organik Sıvı Gübrenin Kullanım Alanları, Hazırlanması, Uygulama Şekli ve Dozları

ROA +Plus organik sıvı gübre, örtüaltı (sera) yetiştiriciliği, açık alan (tarla) yetiştiriciliği,fide yetiştiriciliği, meyve ağaçları, tarla bitkileri, yeşil alanlar, süs bitkileri ve saksı bitkileri gibi tarımsal üretimin tüm türlerinde yapraktan ve kökten uygulanmak suretiyle kullanılabilir.

ROA +Plus'ın Hazırlanması

ROA +Plus'ı ilaçlama tankında hazırlamaya başlamadan önce, karıştırma işleminde kullanılacak tank, hortumlar ve ilaçlama tabancaları (2 adet) dikkatle ve iyice temizlenir.İlaçlama tankı 200 Litre su ile doldurulur ve 500 ml'lik ROA +Plus içine boşaltılır. (1 tonluk tanklarda 5 adet 500 ml ROA +Plus kullanılır.)Aynı anda tankın içindeki karıştırıcı çalıştırılır ve ilk ilaçlama tabancası tankın ağzından içine tutulmak suretiyle, ROA +Plus'ın su ile homojen bir şekilde karışımı sağlanır.İşlem 10 ilâ 15 dakika boyunca sürdürülmelidir. ROA +Plus, uygulamaya hazır hale gelmiştir. Tankın ağzından içine tutulmakta olan ilk tabanca üstten karışım yapmaya devam ederken, diğer tabanca ile uygulama yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Bütün uygulamalar için ROA +Plus'ın su ile karışım oranı Yüzde 0,25'tir. Farklı ölçeklerde karışım hazırlanması durumunda, bu karışım oranına uyulmalıdır.

ROA BiyoteknolojiROA BiyoteknolojiROA Biyoteknoloji

Karıştırma Başlamadan Önce ROA +Plus Karıştırma İşlemi Sırasında ROA +Plus Karıştırma İşleminden Sonra ROA +Plus

ROA +Plus'ın Uygulama Şekli ve Dozları

UYARI

Roa +Plus Organik Sıvı Gübre, su haricinde hiçbir madde, ilaç, gübre, vb. ile karıştırılmaz. Bakırlı ve kükürtlü preparatlar, fungisit, insektisit, akarisit ve nematisitlerle beraber kullanılmaz. Önceden fungisit, insektisit, akarisit veya nematisit uygulanmış ise, Roa +Plus 15 gün sonra uygulanır. Roa +Plus'ın su ile karışımının hazırlanacağı pülverizatörün veya gübreleme tankının hortumu, tankı ve filtresi, kimyasallardan ve ilaçlardan temizlendikten sonra karışım hazırlanır.

ROA +Plus'ın son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 3 yıl'dır. +ROA Plus'ı güneş görmeyen yerde ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Kullanım Alanı
Uygulama Şekli ve Dozları
Kök Uygulaması
Yaprak Uygulaması
Örtüaltı (Sera) Sebze-Meyve Yetiştiriciliği
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Lahana, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Ispanak, vd.)
Damlama sulama ile 1 dekara 500 ilâ 750 ml ROA +Plus, tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine uygulanır. Uygulamanın 15 gün ara ile toplam 3 kez tekrar edilmesi önerilir.
Fidelerin şaşırtılması esnasında veya bitkinin üç-dört yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere, 500 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra yaprakların altına, üstüne ve bitkinin gövdesine pülverizatör ile püskürtülerek uygulanır. Uygulamanın 7 ilâ 10 gün ara ile hasat sonuna kadar tekrar edilmesi önerilir.
Açık Alan (Tarla) Sebze-Meyve
Yetiştiriciliği
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Lahana, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Ispanak, vd.)
Damlama sulama ile 1 dekara 500 ilâ 750 ml ROA +Plus, tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine uygulanır. Uygulamanın 15 gün ara ile toplam 3 kez tekrar edilmesi önerilir.
Fidelerin şaşırtılması esnasında veya bitkinin üç-dört yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere, 500 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra yaprakların altına, üstüne ve bitkinin gövdesine pülverizatör ile püskürtülerek uygulanır. Uygulamanın 7 ilâ 10 gün ara ile hasat sonuna kadar tekrar edilmesi önerilir.
(ÖNEMLİ: Yağmur yağması durumunda, yağışın ardından yaprak uygulaması mutlaka tekrar edilmelidir.)
Fide Yetiştiriciliği

500 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra torf veya toprağa pülverizatör ile püskürtülerek uygulanır. Uygulamanın 7 gün ara ile (haftada bir), toplam 3 kez tekrar edilmesi önerilir.
Meyve Ağaçları
(Taş ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytinlik, vd.)
Erken ilkbaharda başlamak üzere, 1000 ml (1 l) ROA +Plus, 400 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra, hazırlanan karışımdan ağacın taç izdüşümüne ve gövdesine 5 ilâ 10 l dökülmek suretiyle uygulanır. Uygulamanın 15 gün ara ile toplam 3 kez tekrar edilmesi önerilir.
Birinci uygulama tomurcuk ve çiçeklenme döneminde, ikinci uygulama meyve teşekkülünde, üçüncü uygulama meyvelerin büyümelerini sürdürdüğü mevsim ortasında yapılır. (Toplam 3 kez uygulama yapılır.) 500 ml ROA +Plus 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra, ağacın gövdesine, dallarına, yaprakların altına ve üstüne pülverizatör ile püskürtülerek uygulanır.
(ÖNEMLİ: Yağmur yağması durumunda, yağışın ardından yaprak uygulaması mutlaka tekrar edilmelidir.)
Endüstriyel Tarla Bitkileri
(Hububat, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Yerfıstığı, vd.)

Birinci uygulama, yabancı ot ilacı (herbisit) kullanım döneminde, ikinci uygulama bitkinin sapa kalkma döneminde yapılır. (Toplam 2 kez uygulama yapılır.) 1000 ml ROA +Plus, 400 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra, hazırlanan karışımın pülverizatör ile üstten püskürtülmesi şeklinde uygulama yapılır.
(ÖNEMLİ: ROA +Plus, endüstriyel tarla bitkilerinde birim ürün satış fiyatı / birim ürün maliyeti oranı göz önüne alınarak, yani rantabilite oluşması halinde kullanılabilir.)
Yeşil Alanlar

İlkbahardan itibaren yaz sonuna kadar, 20 ilâ 30 günlük aralıklarla 500 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra, hazırlanan karışımdan 1 metrekareye yaklaşık 5 l gelecek şekilde püskürtülerek uygulama yapılır.
(ÖNEMLİ: Yağmur yağması durumunda, yağışın ardından uygulama mutlaka tekrar edilmelidir.)
Süs Bitkileri
500 ilâ 750 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra, hazırlanan karışım, bitkilerin su ihtiyacı kadar damlama sulama sisteminden uygulanır. Uygulamanın 15 gün ara ile 3 kez tekrar edilmesi önerilir.
Fidelerin şaşırtılması esnasında veya bitkinin üç-dört yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere, 500 ml ROA +Plus, 200 l su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra yaprakların altına, üstüne ve bitkinin gövdesine pülverizatör ile püskürtülerek uygulanır. Uygulamanın 10 gün ara ile tekrar edilmesi önerilir.
Saksı Bitkileri
Yüzde 0,25 oranında ROA +Plus, su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra hazırlanan karışım, saksıların su ihtiyacı kadar sulama suyu olarak uygulanır. Uygulama, her sulamada tekrarlanabilir.
Yüzde 0,25 oranında ROA +Plus, su ile homojen şekilde karıştırıldıktan sonra hazırlanan karışım, yaprakların altına, üstüne ve bitkinin gövdesine püskürtülür. Uygulamanın 10 gün ara ile tekrar edilmesi önerilir.

ÖNEMLİ NOT: Bütün uygulamalar için ROA +Plus'ın su ile karışım oranı Yüzde 0,25'tir. Farklı ölçeklerde karışım hazırlanması durumunda, bu karışım oranına uyulmalıdır.