Zeytin Karasuyunun Arıtılması ve ROA

Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi sırasında oluşan zeytin karasuyu, kirlilik değeri en yüksek (evsel atıksulara göre 200 kat fazla) atıksulardan biridir. Rengi kırmızı-siyah ile siyah arasında değişir ve biyolojik olarak parçalanması çok güç olan polifenoller gibi aromatik bileşikler içerir. Bu nedenle yüksek düzeyde zehirlidir ve ortama salınımı büyük çevre zararlarına yol açmaktadır. açmaktadır.

Avrupa akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC)'nce tanınan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş Aydın Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilen testte ROA'nın zeytin karasuyunda kirlilik göstergesi olan KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) değerlerini azaltıp azaltmadığı ölçülmüştür.

Test sırasında en son zeytin sıkımı 1 ay önce yapılmış zeytin karasuyu numunesi ikişer litrelik iki eşit grup halinde bölündükten sonra ilk grup kontrol grubu olarak bırakılmış, ikinci gruba ise ROA uygulanmıştır. Uygulamanın ardından 48 saat beklenmiş ve her iki gruptaki zeytin karasuyunun KOİ ve BOİ değerlerinin ölçümüne geçilmiştir.

Test sonucunda ROA uygulanmamış numunenin (kontrol grubu) içerdiği KOİ ve BOİ değerleri, sırasıyla 20 327 mg/l ve 8 250 mg/l olarak bulunurken, ROA uygulaması yapılan numunenin KOİ ve BOİ değerleri ise 14 446 mg/l ve 6 750 mg/l olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre,

ROA'nın ilk 48 saat içerisinde zeytin karasuyundaki KOİ değerini %28,9 oranında, BOİ değerini ise %18,2 oranında azalttığı belirlenmiştir.

karasukarasu 2