ROAnın Salmonella typhimurium ve Escherichia coli ye Karşı Antibakteriyel Etkinliği

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen testte Arthrobacter sp. ROA9223 suşunun bakteriyel patojenler Escherichia coli ve Salmonella typhimurium karşısındaki etkinliği araştırılmıştır. Test süresi 18 saat olarak saptanmış, Penisilin (10 U) ile pozitif kontrol grubu oluşturulmuştur.

18 saatin sonunda yapılan ölçümlerde, kontrol grubu Penisilin (U10), Salmonella typhimurium üzerinde antibakteriyel etki gösterirken, Escherichia coli üzerinde etkisiz kalmıştır. ROA9223'ün ise her iki bakteriyel patojen üzerinde de antibakteriyel etkili olduğu tespit edilmiştir.

Sallmonella