ROA’nın Uygulanan Toprakta ROA9223 ve Diğer Toprak Bakteri Popülasyonlarının Haftalık Değişimi

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde, ROA nın , steril olmayan sera toprağına uygulandıktan sonra; ROA 'nın içeriğindeki Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun toprağa karışmasını (aşılanmasını) takiben, 7. gün (1. hafta) ve 14. gün (2. hafta) sonu itibariyle faydalı mikroorganizma ROA9223 sayısındaki değişim (ROA9223'ün toprak içinde kendi popülasyonunu artırıp artırmadığı) araştırılmış ve ROA9223 popülasyonunun (CFU/ml);

1. haftanın sonunda 2,5 X10^8'e,

2. haftanın sonunda ise 2,9 X 10^8'e yükseldiği tespit edilmiştir.

Yine aynı test periyodunda, içerisine ROA9223 aşılanmış sera toprağı içindeki diğer toprak bakterilerinin popülasyonlarındaki değişim (ROA9223'ün diğer toprak bakterilerinin popülasyonlarını nasıl etkilediği) araştırılmış ve ROA9223 haricindeki diğer toprak bakterilerinin toplam popülasyonunun (CFU/ml);

1. haftanın sonunda 2,0 X10^6'ya,

2. haftanın sonunda ise 5,1 X 10^6'ya yükseldiği tespit edilmiştir.

Test periyodu süresince kontrol grubu olarak oluşturulmuş bulunan ve ROA uygulanmayan toprak numunesindeki toprak bakterilerinin toplam popülasyonunun (CFU/ml) ise;

1. haftanın sonunda 3,8 X10^6'ya,

2. haftanın sonunda ise 3,5 X 10^6'ya gerilediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, deneme boyunca:

Arthrobacter sp. ROA9223'ün topraktaki sayısının artış eğilimi gösterdiği ve,

ROA 'nın toprak bakterilerinin sayısını artırıcı özelliği tespit edilmiştir.

ROA Biyoteknoloji toprak bakterileriROA Biyoteknoloji toprak bakterileri