ROA nin Mikrobiyolojik Analizi

ROA 'nın 'Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 04.05.2004, Sayı 25452), Madde 6'da belirtilen esaslar uyarınca, zararlı mikroorganizma içerip içermediğine dair mikrobiyolojik analizi , T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na akredite DÜZEN NORWEST Laboratuarı'nda yapılmıştır. Buna göre,

  • ROA 'nın zararlı mikroorganizma içermediği belirlenmiştir

ROA Biyoteknoloji Mikrobiyolojik Rapor