ROA nin 1 mlsinde bulunan Arthrobacter sp. ROA9223 Miktarı

ROA 'nın içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. ROA9223'ün koloni oluşturabilen birim sayısını gösteren bakteri sayım testleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılmıştır. Buna göre,

  • ROA 'nın 1 ml'sinde bulunan, koloni oluşturabilen ROA9223 bakterisi sayısı 5,42 X 10^7 adettir.
  • Ayrıca test sonucunda ROA preparatı içerisinde başkaca herhangi bir tür bakterinin bulunmadığı (yalnızca ROA9223'ün izole edilmiş olduğu) da tescil edilmiştir.

sayım