ROA Natura Mikrobiyal Gübre Hazırlanırken Arthrobacter sp. ROA9223 Hangi Hızla Çoğalıyor?

ROA9223'ün Karıştırma İşlemi Sürerken Koloni Oluşturabilen Birim Sayısındaki Değişim
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan ek bir testle, ROA 'nın içeriğinde bulunan, Arthrobacter sp. ROA9223 bakterisinin koloni oluşturabilen birim sayısının 15 dakikalık karıştırma işleminin 5, 10 ve 15. dakikalarında sayıca hangi oranda artış gösterdiği araştırılmıştır. Teste tabi tutulan, ticari ambalajı içindeki ROA preparatının;
  • Başlangıçta 1 ml'sinde bulunan faydalı mikroorganizma ROA9223 sayısının 5,62 X 10^7 adet olduğu,
  • İlk 5 dakikanın sonunda sayının 1,74 X 10^8 'e,
  • 10. dakika itibariyle 1,84 X 10^8 'e çıktığı;
  • 15 dakikalık karıştırma işleminin sonunda ise 3,93 X 10^8 'e yükselerek testi tamamladığı saptanmıştır.
  • Bu sonuç, 15 dakikalık su ile karıştırma işleminden sonra faydalı mikroorganizma ROA9223 'ün koloni oluşturabilen birim sayısının, başlangıçtaki düzeyinin 6,9 katına yükseldiğini ortaya koymaktadır.
  • Ayrıca test boyunca ve sonrasında yapılan ölçümde preparat içinde başka hiçbir mikroorganizma türünün bulunmadığı (ROA9223 'ün farklı/zararlı herhangi bir mikroorganizmayı barındırmadığı) saptanmıştır
ROA Biyoteknoloji Sayı RaporROA Biyoteknoloji Karışımın Bakteri Sayısı