Mantari Hastalık Etmenleri Karşısında ROAnın Etkinliği

Aşağıda Arthrobacter sp. ROA9223 suşu içeren prototip preparatın kritik önemi olan 6 farklı fungal (mantari) hastalık etmeni üzerindeki etkinliğinin denenmesine ilişkin laboratuar analiz sonuçları yer almaktadır.

Analizler Fitogen Bitki Hastalıkları Laboratuarı tarafından yapılmıştır.

Laboratuar raporlarında, sayfanın alt bölümünde, soldaki formlar patojenlerin serbest (ROA uygulanmamış) formları, sağdaki formlar ise ROA uygulandıktan sonraki formlarıdır.

Açıkça görülebileceği üzere, ROA mantari hastalık etmenlerini kesin bir etkinlikle engellemektedir.

Test edilen mantari hastalıklarda ROA'nın engelleme oranları aşağıdaki özet tabloda verilmektedir. Bu düzeydeki engelleme oranlarının zehir içeren hiçbir kimyasal preparat tarafından sağlanamadığı dikkate alındığında, ROA’nın etkinliği açık olarak ortaya çıkmaktadır.

Mantari Hastalık Etmeni

ROA Engelleme Oranı

1 - Phytophthora spp.

100 %

2 - Fusarium Solani

85,7 %

3 - Fusarium oxysporum fsp. radicis lycopersici

91,4%

4 - Fusarium oxysporum fsp. lycopersici

94,2 %

5 - Deutrophoma spp.

100 %

6 - Botrytis spp.

94,2 %

ROA Biyoteknoloji Bakteri 4ROA Biyoteknoloji Bakteri 3ROA Biyoteknoloji Bakteri 2ROA Biyoteknoloji Bakteri 1ROA Biyoteknoloji Bakteri 6ROA Biyoteknoloji Bakteri 6