Kurutulmuş Kayısıdaki Kükürtdioksit Oranının Düşürülmesi

Kurutulmuş Kayısıda Bulunan Kükürtdioksit Oranı ve ROA


Kayısının kurutulması sırasında renginin kararmasını önlemek ve/veya doğal rengine yakın sararmasını sağlamak için
kükürtleme işlemi (kükürtdioksit (SO2) uygulaması) yapılmaktadır.

Kükürtleme işleminin diğer bir amacı da kurutulmuş ürünün dayanıklılığını artırmaktır.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre kuru kayısıda izin verilen azamî kükürt miktarı 2000 ppm'dir.

Türkiye'nin yoğun ihracat gerçekleştirdiği AB ülkelerinde ise izin verilen azamî oran ortalama 1000 ppm düzeyine inme eğilimindedir. (Örneğin, İngiltere ve Almanya'da 2000 ppm, Fransa ve Danimarka'da 1000 ppm, İtalya'da 600 ppm, Avusturya'da 300 ppm.)

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC)'nce tanınan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş Aydın Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilen testte ROA'nın kurutulmuş kayısıda bulunan kükürtdioksit (SO2) oranını azaltıp azaltmadığı ölçülmüştür.

Testte ilk olarak naylon ambalaj içerisinde laboratuara teslim edilen kurutulmuş kayısıda mevcut kükürtdioksit oranı (ROA uygulanmamış haldeki kükürtdioksit oranı) ölçülmüş ve 2039 ppm olarak tespit edilmiştir.

Bir sonraki aşamada aynı kuru kayısı grubuna ROA uygulanmış ve 24 saat beklendikten sonra ölçüm tekrarlanmıştır. Bu ölçümde tespit edilen kükürtdioksit oranı ise 1377 ppm 'dir.

ROA'nın kurutulmuş kayısıda bulunan kükürtdioksit (SO2) oranını yalnızca ilk 24 saat içerisinde %32,5 oranında azalttığı belirlenmiştir.

ROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısı