Çözümü Olmayan Mantarî Bitki Hastalıklarına Karşı ROA

ROA Natura Mikrobiyal Gübrenin Hastalık Etmenlerine Karşı Etkinliği

Mantarî Etmenler: Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü

(Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici)

ROA Natura sıvı mikrobiyal gübre ve içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde,

  • Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici)

mantarî hastalık etmeni karşısındaki etkinliği gözlenmiş ve aşağıdaki raporda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Buna göre, ROA Natura'nın

  • önerilen dozda (30 ml / 200 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

  • önerilen dozdan %50 daha yoğun olarak (30 ml / 100 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

  • önerilen dozdan %50 daha seyreltilmiş olarak (30 ml / 300 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle

ayrı ayrı yapılan testlerinde mantarî hastalık etmenini(*) yüksek etkinlikle engellediği tespit edilmiştir.

(*): Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici, Fusarium ırklarının en dayanıklısı olarak bilinen, kimyasal preparatlarla alt edilmesi mümkün olmayan ve çözüm olarak dayanıklı tohum geliştirilmesi ve sera ıslahından başka yöntem önerilemeyen bir mantarî hastalık etmenidir.

ÖNEMLİ NOT: Raporlarda belirtilen sonuçlar, 2 haftalık test süresinin sonundaki engelleme oranlarını göstermektedir. Testlerin süresinin 4 hafta olması halinde engelleme oranlarının daha da yükseleceği göz önünde bulundurulmalıdır.

ROA Biyoteknoloji batem fusarimROA Biyoteknoloji batem fusarim