Çözümü Olmayan Bakteriyel Bitki Hastalıklarına Karşı ROA

ROA ‘nın Hastalık Etmenlerine Karşı Etkinliği

Bakteriyel Etmenler: Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria)

ROA ve içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde,

  • Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)

  • Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria)

hastalık etmenleri karşısındaki etkinliği gözlenmiş ve aşağıdaki raporda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Buna göre, ROA Natura'nın

  • su ile karışıma tâbi tutulmaksızın,

  • önerilen dozda (30 ml / 200 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

  • önerilen dozdan %50 yoğun olarak (30 ml / 100 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

ayrı ayrı yapılan testlerinde her iki bakteriyel hastalık etmenini(*) de yüksek etkinlikle engellediği tespit edilmiştir.

(*): Teste tâbi tutulan bakteriyel hastalık etmenleri, kimyasal preparatlarla mücadelesi mümkün olmayan etmenler arasından seçilmiştir. Özellikle 'Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)' için önerilebilen tek çözüm 2 yıl ekim nöbeti uygulanmasıdır.


ROA Biyoteknoloji Mantari 1ROA Biyoteknoloji Mantari 2ROA Biyoteknoloji Mantari 3